Сухопутные войска Вооруженных Сил Кыргызской Республики
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Кургактагы аскерлери
Силы воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Абадан кол салуудан коргоо күчтөрү
Служебная тайна
Кызматтык сыр
Государственная тайна
Мамлекеттик сыр
Государственные секреты
Мамлекеттик жашыруун сыр